ACARA IBADAH PERINGATAN KENAIKAN

TATA IBADAH PERINGATAN

HARI KENAIKAN TUHAN YESUS

DI HKBP PERUMNAS II BEKASI

=================================================

1. PRELIDIUM DAN PANGGILAN BERIBADAH

L    :  Saudara-saudara yang ditebus Kristus! Hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kita umatNya. Kita merayakan Hari Kenaikan Yesus Kristus ke Sorga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap orang percaya kepadaNya. Oleh karena itu, untuk menunjukkan sukacita kita, dengan hati yang gembira dan tulus ikhlas marilah kita memuji Dia dengan menyanyikan Allah ditinggikan…

J    : (menyanyikan NR “Allah ditinggikan”)

Allah ditinggikan dengan sorak sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala

Allah ditinggikan dengan sorak-sorai:,: bersoraklah bagi Tuhan:,:

Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan

Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi…

— dinyanyikan 2 kali —

 L    :  Terpujilah Tuhan sumber segala karunia. Dialah Tuhan yang sudah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam Dialah keselamatan dan kemuliaan seluruh umatNya, dan hanya di dalam Dia keselamatan kita terjamin sampai selamanya. Oleh karena itu dengan penuh sukacita mari kita memuji Dia: Besar dan Perkasa Allah kita.

J    : (menyanyikan NR “Besar dan Perkasa”)

Besar dan perkasa Allah kita, Besar dan dahsyat Dia )2x

Angkatlah panjimu dan suaramu. Puji Sang Raja.

Besar dan perkasa Allah Kita, Besar dan dahsyat Dia.

Kujatuh cinta padaNya. Tambah dan dalamnya. Tambah dan dalam lagi ) 2x.

Yesus indah dan indahlah semakin indah. O..oh cintanya antara Allah dan aku.

Ku jatuh cinta padaNya. Tambah dan dalamnya . Tambah dan dalam lagi.

Hanya Yesus )3x Ya AllahKu

Hanya Yesus )3x Ya Rajaku

Hanya Yesus )3x Pujaanku

Oh hanya Yesus)2x kekasihku

L    :  Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya hai seluruh bumi. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah; Betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu. Dan marilah hai umat Tuhan, datang kepada-Nya bersembah sujud di pelataran-Nya. Jemaat kami undang berdiri……

J    : (Menyanyikan lagu “Tahta Suci”)

Kini saatnya berdiri di AltarNya, sbab Allah Mahakudus hadir di sini

Mari memuji angka tangan menyembah, s`bab Allah Mahakudus hadir di sini

Kita masuk tahta sucinya, bersama para Malaikat menyembah

Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratNya Mahakudus

— dinyanyikan 2 kali dan berdiri—

2.    VOTUM – INTROITUS – DOA

L    : Di dalam Nama Allah Bapa, dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi,

J     :  Amin.

L    :  Barangsiapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas takhtaKu, sebagaimana Akupun telah menang dan duduk bersama-sama dengan BapaKu di atas takhtaNya.

J     :  Tetaplah setia tinggal di dalam Rumah-Ku, karena Aku akan memperlengkapi orang-orang yang percaya kepada-Ku dengan kekuasaan dari tempat yang tertinggi.

L    :  Pujilah Tuhan hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus hai segenap batinku! Halleluya.

J     : (menyanyikan ”Haleluya-Haleluya-Haleluya”)

L    :  Marilah kita berdoa! Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Mahamulia, yang naik ke sorga dan duduk disebelah kanan Allah Bapa. Berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berilah kami gembala yang setia kepada firman-Mu dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaan-Nya melawan kuasa si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takhluk dibawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup Tuhan dan Juruselamat kami, Amin.

——duduk——

3.   Bernyanyi BE. 98 “Tuhan Debata”

      Naung manaek do Ho Lao tu surgo do Ale Jesus Rajanami,

      Ho  do ihuthononnami Ho partogi i Lao tu surgo i.

      Suru ma TondiM Singkat ni bohiM Tu bagasan   rohanami

      Manogihon tondinami Lao tu surgo i Tu adopanMi

4.    PEMBACAAN HUKUM TUHAN

L    :  Saudara-saudara yang di kasihi Kristus! Pada hari perayaan Kenaikan Yesus Kritus saat ini, marilah kita membaca dan mendengar perintah Tuhan yang disampaikan kepada para muridNya sebelum Dia naik ke sorga, yang tertulis dalam Mateus 28: 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.

J     :  Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,

L    :  Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.

J     :  Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu.

L    : Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian Pembacaan Hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan, untuk melakukan hukum-Nya

J     : Ya, Tuhan Allah kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukumMu. Amin.

5.     Koor :

6.    Marende BE. 432 “Sian Hurungan ni Dosangki”

      Sian hurungan ni dosangki ro au tu Ho, Ro au tu Ho.

      Tu haluaon di mudarMi Jesus au ro tu Ho

      Nasa rohangku malum, hipas Gabe mamora, nang pe pogos,

      Sian jeangku ro au tu Ho, Jesus au ro tu Ho.

— berdiri —

      Sian ilangku,  nang ramunhi :,:  Ro au tu Ho :,:

      Gabe na ias nang rohangki, Jesus, au ro tu Ho.

      Sian holsongku  tu  sonangMi, sian runduthu tu dameMi,

7.     PENGAKUAN DOSA DAN JANJI PENGAMPUNAN AKAN DOSA

L    :  Dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan yang maha kasih. Ya, Allah kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapanMu yang Kudus dan Mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami.

J     :  Ya Kristus! Kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa-dosa kami.

L    :  Dalam hidup ini, Kami sering menjadikan kemampuan yang kami miliki menjadi illah dalam kehidupan kami. Kami begitu menyakini kepintaran, kekayaan serta kedudukan yang kami punyai. Akibatnya, kami lebih percaya kepada semuanya itu daripada kepadaMu. Ya Allah, berbaliklah dari murkaMu kepada kami.

(— hening+organ suara lembut KJ.33 ”SuaraMu Kudengar —)

 L    :  Kami sering merasa diri  hebat dan bergantung kepada pengetahuan dan kepintaran kami sendiri. Sering sekali teman, koneksi, atasan dan relasi menjadi illah baru bagi kehidupan kami. Kami lebih mendengar suara mereka daripada perintah-perintahMu. Kami lebih menaati mereka daripada Engkau. Kami bahkan sering menduakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Allah, berbaliklah dari murkaMu. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami.

(— hening +organ suara lembut KJ.33 ”SuaraMu Kudengar —)

L    :  Dengan mulut kami menyatakan lebih menyakini kuasa Tuhan, tetapi dalam perbuatan, kami sering menyangkal kuasaMu. Kekuatan dan kuasa Tuhan, kami gantikan dengan kuasa dunia ini. Ya Allah, berbaliklah dari murkaMu, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami.

J    : Tuhan Allah Bapa di sorga, kasihanilah aku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Kristus putra Allah yang penuh cinta, kasihanilah aku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Roh Kudus penghiburan yang kekal, kasihanilah aku dan ampunilah segala dosa-dosaku.

(menyanyikan NR :”Dia Sungguh Indah”)

Kau  sungguh indah, Dia Yesus;

Kau ajaib, Kau mulia, kau Agung

Kau cinta daku dan ampuniku;

Bahkan rela brikan nyawaNya Tuk slamatkanku.

Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus

Brilalah hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja

Bagi yang mulia, kuangkat suaraku

Kau kupuja, kucinta, kusembah, Haleluya

 

L    :  Dengarlah janji Allah atas pengampunan dosa-dosa kita : “Hanya sesaat lamanya Aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, Aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap Aku telah menyembunyikan wajahKu terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, Aku telah mengasihani  engkau, Firman Tuhan, Penebusmu.

L+J:  Kemuliaan bagi Allah ditempat yang Maha Tinggi. Amin            

— d u d u k— 

8.    Bernyanyi NR “Yesus Kekasih Jiwaku”

      Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padaMu

      Kar`na kasihMu padaku Kau tebus dosaku

      Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya

      Ku angkat lagu pujian, tinggikan namaMu.

      Dengan gendang, kupuji, kupuji, dengan kecapi, ohh….

      Kubernyanyi haleluya, Yesus kekasihku.

— dinyanyikan dua kali —

9.    PEMBACAAN EPISTEL : 1RAJARAJA 8:22-28

L    : Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah TUHAN di hadapan segenap jemaah Israel, ditadahkannyalah tangannya ke langit,

J     :  lalu berkata: “Ya TUHAN, Allah Israel! Tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah; Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu;

L    :  Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kaufirmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini.

J     :  Maka sekarang, ya TUHAN, Allah Israel, peliharalah apa yang Kaujanjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata: Keturunanmu takkan terputus di hadapan-Ku dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapan-Ku sama seperti engkau hidup di hadapan-Ku.

L    :  Maka sekarang, ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kauucapkan kepada hamba-Mu Daud, ayahku.

J     :  Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini.

L    :  Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya TUHAN Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini!

Demikian pembacaan Epistel. Yang berbagia adalah orang yang mendengar Firman Tuhan serta yang memeliharanya dalam hatinya.

J     :  Amin.

 10. Bernyanyi “Hanya Dekat KasihMu”

Hanya dekat kasihMu Bapa, jiwakupun tentram.

Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.

Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku.

Sampai kedalaman hatiku

Reff. Tuhan inilah yang kutahu, Kau mengenal hatiku.

Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun.

Tuhan inilah yang kumau. Kau menjaga hatiku.

Supaya kehidupan memancar senantiasa

— kembali ke reff dan berdiri —

 10.  PENGAKUAN IMAN RASULI                        

L    :  Bersama-sama orang percaya di seluruh dunia, marilah kita    mengaku Iman Kepercayaan kita.

J     : Aku percaya ….dst.        

                                            11. Marende BE, 453 ”Sada Goar Na Ummuli”

      Sada goar na umuli sian nasa goar I,

      Goar ni Tuhanta Jesus, I do na umuli I,

      GoarMi, Tuhanki, holan I do endengki,

      GoarMi, Jesuski do pamalum rohangki.

       Tung  na malum do rohangku, nunga sonang tondingki,

      GoarMi do sinjatangku dompak angka musu i. GoarMi……….

— musik —

      Sipalua do goarMu, saut malua tondingki.

      Nasa rante ni sibolis ingkon sega baenon nii. GoarMi…………

 

      Sai endehon ma goarNa, burju hatindangkon I,

      Paima sahat hita sogot lao sumomba Tuhan I.  GoarMi……….

… musik ….

12.  K H O T B A H :  YOHANES 12:32-35

 

13. Bernyanyi NR “Mulia, Raja Mulia (Majesty)

      Mulia, sembah Raja mulia, Bagi Yesus puji hormat dan kuasa

      Mulia, agung K`rajaanNya, dari sorga datang untuk sg`nap umatNya

      Dipuji, ditinggikan namaNya Yesus, Hormatlah muliakanlah Yesus Raja

      Mulia, sembah Raja mulia, Dia t`lah mati dibangkitkan jadi Raja.

— musik—

 

      Majesty, worship His Majesty, unto Jesus, be the glory honor and praise

      Majesty, kingdom authority, flow from His throne

      Unto His own His anthem raise.

      So exalt lift up on high the name of Jesus.

      Magnify come gloryfied, Christ Jesus the King

      Majesty worship His majesty, Jesus who died, now glorified, King of all kings

       Wnt: Mulia, sembah Raja mulia, Bagi Yesus puji hormat dan kuasa

      Pria: Mulia, agung K`rajaanNya, dari sorga datang untuk sg`nap umatNya

      Wnt: Dipuji, ditinggikan namaNya Yesus,

      Pria: Hormatlah muliakanlah Yesus Raja

      Semua: Mulia, sembah Raja mulia, Dia t`lah mati dibangkitkan jadi Raja.

— musik—

 

      Majesty, worship His Majesty, unto Jesus, be the glory honor and praise

      Majesty, kingdom authority, flow from His throne

      Unto His own His anthem raise.

      So exalt lift up on high the name of Jesus.

      Magnify come gloryfied, Christ Jesus the King

      Majesty worship His majesty, Jesus who died, now glorified, King of all kings

 14.  PENGUTUSAN UNTUK HIDUP DALAM FIRMAN TUHAN

Pdt  :  Kamu adalah bangsa terpilih, umat kepunyaan Allah, yang diutus menyampaikan kabar sukacita yang daripada Allah ketengah-tengah segala suku bangsa. Untuk itu jadilah garam dan terang Allah ditengah-tengah keberadaanmu, sehingga kemuliaan Allah nampak atasmu.

J    : Mangendehon BE. No. 518 “Marsinondang Dibaen Jesus”

         Marsinondang dibaen Jesus asi rohana i,

         Jala hita do disuru , asa ta paboa i.

         Ta pagalak palitonta, ta patiur dalan i,

         Ai torop dope na lilu, sai hatopma mulak i.

Pdt  :  Pulanglah dengan janji Tuhan, bahwa orang-orang yang setia kepada-Nya akan diangkat-Nya untuk memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan-Nya. Carilah dan lakukanlah Firman Allah, karena Dia telah mempersiapkan tempat bagimu di dalam kerajaan-Nya

 15. DOA PENUTUP

 

Komentar dimatikan

ACARA IBADAH HANANAEK TUHAN JESUS

PARTURENA PARMINGGUON

ARI PARNINGOTAN HANANAEK NI TUHAN JESUS

DI HKBP PERUMNAS II BEKASI

================================================

1.    P a n g a r a d e o n

U     :   Hamu angka dongan sahaporseaon ! Na marlas ni roha do hita di tingkion marningot  hananaek ni Tuhanta Jesus Kristus tu harajaonNa di banua ginjang. Andorang so manaek Ibana tu harajaonNa i jumolo do di ajari huhut di podai Ibana angka siseanNa asa marbisuk jala margogo nasida laho mambaritahon Barita Nauli jala mangadopi angka na naeng masa. Antong mandok mauliate na hita tu Tuhanta jala ita puji ma Ibana. Marende ma hita!

Marende BE. 15 : 1 – 3    “Aut na saribu hali ganda”       BL 103

Aut na saribu hali ganda,  Saringar ni soarangki,

Naeng nasa gogo bahenonku, Mamuji Debatanta i,

Paboa las ni rohangki, Hinorhon ni pambaenna i

Tung sura sahat soarangku, tu ujung ni portibion,

Naeng nasa jolma haraonku, Mamuji Debata tongtong.

Tama do nasa hosangki, Hubaen pasangap Tuhan i.

 ( J o n g j o n g )

Unang ma modom ho, Tondingku! Sai ngot ma ho, sai hehe ma;

Radot ma ho diulaonmu, Sai puji Tuhan Debata.

Sai pangke nasa malomi, Mamujimuji Tuhan i.

 2.   VOTUM , INTROITUS,TANGIANG

U     :   Marhite-hite goar ni Debata Ama, dohot goar ni Anakna Tuhan Jesus Kristus, dohot goar ni Tondi Porbadia na tumompa langit dohot tano on.

H     :   Amen.

U     :   Nunga didok Jahowa mandok Tuhanku : Hundul ma Ho di siamunHon, paima hubahen angka musuM sidegedegean ni patMu.

H     :   Marrongoman bangsoM ro sian lomona di ari parporanganMu, marpahean habadiaon; songon nambur sian ampuan ni andos torang ro do tu Ho paranganMu angka na umposo.

U     :   Nunga pola maruari Jahowa, jala ndang tagamon solsolanna rohaNa : Sai Ho do malim ro di salelenglelengna mangihuthon horong ni si Melkisedek. Sai patimbul ma diriM, ale Debata, tu atas ni langit hamuliaonMu tu sandok tano on. Haleluya.

H     :   (mangendehonHaleluya, Haleluya, Haleluya

U     :   Martangiang ma hita ! Ale Tuhan Jesus Kristus Anak ni Na tumimbul, naung manaek tu banua ginjang di siamun ni Debata ama !  Sai suru ma Tondi Porbadia tu rohanami be, asa Ibana tongtong mangajari hami, jala patauhon hami gabe sitindangiM di tonga-tonga ni na humaliang hami. Godang na masa na mambahen lomos rohanami. Pargogoi ma hami huriaM na di potibion on asa tongtong marhaporseaon tu Ho.

H     :   Lehon tu hami Parhalado na burju tu hatam, na tongtong mangaradoti ulaonna. Parsahalai ma nasida mangalo bisuk ni sibolis i, asa tung rarat harajaonMu di hasiangan on.

U     :   Sai pamonang ma hami manaluhon dosa dohot hamatean. Urupi ma hami padaohon biar sian roha nami. Papos ma rohanami marhite-hite Tondi Porbadi, paboa  na dongananmu do hami sahat ro di ujung ni hasiangan on. Amen.         — hundul —

3.       Marende BE. 97: ”Patimbul be ma Sangap”

        Ingoton ma sadari on Parnaek ni Tuhan Jesus

        Tu habangsaNa na tongtong  Na so tarbaen be meret

        Tasomba ma Tuhanta i Naung mulak tu Amana i Tapuji ma Ibana

 

        Ai nunga mungkap dalan i Di angka na porsea

        Lao mamongoti surgo i Malua sian jea

        Naung mangonai tu sasude Na mangulahon dosa i Pinuji ma Tuhanta.

4.       REFLEKSI : ”HANANAEK TUHAN JESUS TU BANUA GINJANG”

U     :       Na marlas ni roha do hita nuaeng manghalashon parningotan di Ari Hananaek ni Tuhanta Jesus Kristus tu banua ginjang. Dung salpu haporsuhon na tinaonna i, dipatandaphon do dirina mangolu tu nasida marhite-hite lan tanda, i ma na pinataridahonna dirina tu nasida leleng ni opatpulu ari, dohot manghatahon taringot tu harajaon ni Debata.

H     :       Didok Tuhan Jesus : Alai jaloonmuna do hagogoon ni Tondi Parbadia na songgop tu hamu, gabe sitindangingku ma hamu di Jerusalem dohot di sandok Judea dohot di Samaria, sahat ro di ujung ni tano on.

U     :       Jadi dung didok songon i, tarhinsat ma Ibana dipanotnoti nasida :dung i diholipi ombun i ma Ibana sian jolo ni matanasida.

Baoa:    Di na tinuluthon nasida dope Ibana na laho i tu ginjang, nunga jongjong di lambungnasida dua halak parulos na marlinanglinang.

U     :       Angka na mandok : O hamu halak Galilea, aha ma sai jongjong hamu mamerengi dompak ginjang ? Anggo Jesus i, na tarhinsat  sian lambungmuna tu banua ginjang i, na ro do Ibana sogot, songon  na ni idamuna.  Ibana laho dompak banua ginjang.

Br    :   Dung i, mulak ma nasida tu huta Jerusalem sian dolok na margoar dolok Jetun, na jonok tu Jerusalem ; na hadalanan di ari Sabat  do daona.

U     :       Angka i do saluhutna mandatdati martangiang sian sada ni roha nasida, rap dohot angka parompuan dohot si Maria, ina ni Jesus ro di angka anggina i.

H     :       Tung di halomohon Tuhanta do, asa marparange hita songon angka anak hatiuron mangadopi ragam ni na masa di ngolunta on. Ai didok do : Pasomal-somal ma dirim tu hadaulaton.

U     :       Ai otik do guna ni na pabosihon daging ; alai tu saluhutna do hasea hadaulaton i, ai hangoluan nuaeng nang sogot dibagabagahon. Haposan do hata i jala tau situtu jaloon. Ai ala ni i do, umbahen loja hita jala marungkil : ala manghirim hita di Debata na mangolu, Sipalua halak saluhutna, alai sumurung angka na porsea. Antong ita dok ma mauliate tu Debata Ama, siala asi dohot holong ni rohaNa, jala rap ma hita mangido gogo sian Debata laho mangulahon lomo ni roha di ngolunta be.

U+H : Ale Tuhan Debata, sai pargogoi ma hami mangulahon lomo ni roham di portibi on. Amen.

5.       K O O R  :  

6.       Marende BE. 432 “Sian Hurungan ni Dosangki”

      Sian hurungan ni dosangki ro au tu Ho, Ro au tu Ho.

      Tu haluaon di mudarMi Jesus au ro tu Ho

      Nasa rohangku malum, hipas Gabe mamora, nang pe pogos,

      Sian jeangku ro au tu Ho, Jesus au ro tu Ho.

— jongjong —

        Sian ilangku,  nang ramunhi :,:  Ro au tu Ho :,:

        Gabe na ias nang rohangki, Jesus, au ro tu Ho.

        Sian holsongku  tu  sonangMi, sian runduthu tu dameMi,

        Sian arsakku tu holongMi, Jesus, au ro tu Ho.

7.  MANOPOTI DOSA  & BAGABAGA HASESAAN NI DOSA                                             

U     :       Hamu angka dongan sahaporseaon, di Ari Parningotan Hananaek  ni Tuhanta Jesus Kristus sadari on, denggan do molo tapaunduk rohanta laho marningot angka pambahenanta na sailaon. Godang do angka dosa na tabahen : marhitehite pingkiran, pangkhataion dohot marhitehite pambahenanta maradophon Tuhanta Debata dohot  tu donganta jolma. Na manaek do Tuhanta tu harajaonna laho mangondihon hita tu Ama i. Na hundul do Ibana di siamun ni Debata Ama, laho manguhumi halak pardosa. Nasa na porsea di Ibana na mangongkuhon angka dosana dapotan hasesaan ni dosa, jala nasa na porsea di Ibana hona uhum. Alani i, di na jongjong hita nuaeng di adopan ni Debata taboan be ma angka dosanta jala ta pangidoma hasesaan ni dosa sian Ibana.

H     :   Ale Tuhan Parasiroha na sumurung, na jongjong do hami nuaeng di adopanMu na marmulia i manopoti saluhut dosa nami na godang i. Asi ma rohaM di hami, sesa ma dosa nami.

U     :   Hamu Ale angka dongan, songon i ma holong ni roha ni Debata di portibi on – dibagasan anak-Na Tuhan Jesus Kristus, dihophop do sude dosa dohot hajahatonta. Ala i molo tapamanat jala ta sulingkit sude parulaonta, tung jotjot do hita manimbil sian lomo ni roha-Na. Ndang ta haholongi donganta songon dirinta sandiri, sai tongtong dope mian hita di angka ragam ni pangalaho hajahaton. Siala parulanta na so ture, gabe ta panghilalahon do hasusaan dohot lan hapariron di ngolu on.

H     :   O Tuhan, jotjotnai huhalupahon hami panghophoponMi dibagasan ngolu nami. Nuaeng hutopoti hami ma sude angka dosa pangalaosion nami tu adopan-Mu. Ale Tuhan Jesus birubiru ni Debata asi ma roma di hami, sesa ma saluhut dosa nami.

U     : Ale Tuhan! Tung balga do holongMu di hami, ndang tarasam hami marhite sere dohot perak. Nuaeng jongjong ma hami di adopanMu manopoti  sude dosa nami na godang i, asi ma rohaM di hami. Ramun situtu do ngolu nami alani parulan nami na so ture. Songon ama, ina, ianakhon hami di ruma tangga, ndang Ho be hubahen hami ojahan dohot sitiruon – nunga jumotjotan hami marojahan tu gogo, hamaloon dohot pingkiran nami sandiri. Nunga ngolu hasonangan portibi hubahen hami sitiruon nami. Jotjot do hami marminggu, alai ndang mangolu tondi ni parmingguon i di hami. Jotjot do hami martangiang, alai ndang mangolu tondi partangiangon di hami. Jotjot do hami marende partondion, alai ndang mangolu tondi ni ende i di hami. Ale Tuhan, disaluhut angka dosa na hu ulahon hami mangido ma hami tu Ho.

H     :   Mangendehon BE. 171” Tandai Ma Au””

Asi ma rohaM, taringot tu Pangalahongku

Olo Tutu, jotjot do na lilu dalanku

Sesa dosangku sude Debata

U     :   Ale Tuhan! Tung so hagoaran hami do sude angka dosa na hu ulahon hami. Ala i hupatedek hami ma haramunon nami di adopan-Mu. Godang sian tonga-tonga ni ruas-Mu na tumatangis, alani parsorion di ngolu on; godang sian angka ianakhon nami na mandele, ala hinaborat ni mangalului parkarejoan; godang sian tonga-tonga ni ama dohot ina na marungkil, ala na so boi masiantusan di ruma tangga. Tondi na mangahut tu diri dimangmanghon, alai tondi manarihon dongan dihalupahon. Tondi hamongkuson dihalomohon, alai tondi na masileanan di halupahon. Ale Tuhan, disaluhut angka dosa na hu ulahon hami mangido ma hami tu Ho:

H     :   Mangendehon BE. 171” Tandai Ma Au””

Asi ma rohaM, taringot tu Pangalahongku

Olo Tutu, jotjot do na lilu dalanku

Sesa dosangku sude Debata

U     : Tabege ma baga-baga ni Debata taringot tu hasesaan ni dosanta: ai songon on do holong ni roha ni Debata tu portibi on, pola anakNa na sasada i dilehon, asa unang mago ganup na porsea di Ibana, asa hangoluan na saleleng ni lelengna di ibana. Antong haporseai ma naung sesa dosam disesa Jesus. Unang olo i be si bolis di ngolum. Pasangap ma ibana olat ni on ro di saleleng ni lelengna.

H     : Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amen

                                   —- hundul —

8.    Marende BE. 177 “Ndada Tarhatahon”

        Ndada tarhatahon hahoholong ni, roha ni Tuhanta di pardosa i.

        Marsak do rohaNa  Mida jolma i, Na so olo unduk di hataNa i.

        Jesus do mandaoni dosa ni sude , Nunga digarari  do utangta be

        Nunga pola mate Tuhan Jesus i, Paluahon hita sian dosa i.

        O hamu pardosa sai tandai ma i,  Lehon di Ibana rohamuna be

        I do pangidoan ni Tuhanta i, Asa sai tong sonang bahenonNa i.

 9.   MANJAHA E P I S T E L : 1RAJARAJA 8:22-28

U     :   Dung i jongjong ma raja Salomo di adopan ni langgatan ni Jahowa mandompakkon sandok luhutan Israel, jala dipaherbang tanganna dompak langit.

H     :   Dung i ninna ma: Ale Jahowa, Debata ni Israel! Ndang adong Debata na tudoshon Ho di banua ginjang dohot di banua tonga on; Ho do tutu pahothon parjanjian dohot asi ni roha tu naposom, angka na marparange di jolom sian nasa rohana.

U     :   Ho do naung pasintongkon tu damang, naposom si Daud i hata na pinorbagabagam tu ibana; pamanganmu tutu marbagabagahon, jala tanganmu pasintongkon apala sadarion.

H     :   On pe, ale Jahowa, Debata ni Israel! Sai pasintong ma tu naposom si Daud, damang i hata naung pinorbagabagam hian tu ibana, uju na nidokmu: Ndang jadi hurangan di ho sada baoa di jolongku na hundul di atas habangsa ni harajaon Israel, asal diramoti angka anakmu dalanna, marparange nasida di jolongku songon ho naung marparange di jolongku.

U     :   On pe, ale Debata ni Israel, sai pasintong ma hatami naung pinorbagabagam tu naposom si Daud, damang i.

H     :   Alai tahe, tung tarbahen Debata ma tutu maringan di atas tano on? Ida ma, gari langit ni langitan ndang hahaliangansa Ho, baliksa apala joro on na hupauli on?

U     :   Alai sai manatap ma Ho tu tangiang ni naposom dohot tu parhurajaonna i, ale Jahowa Debatangku! Sai tangihon ma joujou dohot tangiang na tinangiangkon ni naposom di adopanmon sadarion.

Martua ma na tumangihon hata ni Debata jala na umpeopsa.

H     :   Amen

10. K O O R:

 11. Marende  BE. 273: “Jesus Tuhanku Rajai ma Au”

Jesus Tuhanku rajai ma au on Asa mangihut tu Ho au tongtong

Topot rohangku ingani ma i Unang be masuk na asing tusi

Jesus pasonang rohangku tongtong Asa marguru tu Ho au tongtong

— jongjong —

Na marhaposan tu Jesus tahe Sai na martua ibana muse

Na marsigantung tu Jesus tutu Jala marroha na bonar burju

        Sonang ibana di portbi on Sonang nang sogot di surgo tongon

12. MANGHATINDANGKON HAPORSEAON

U     :   Tahatindangkon  ma   haporseaonta i,   songon  na hinatindangkon ni  donganta sahaporseaon di sandok portibion. Rap ma hita mandok .

H     :   Ahu porsea  …….dst                                                                  ( H u n d u l )

13. K O O R : 

 14. SUNGGUL-SUNGGUL / TANGIANG PANGONDIANON

 15. K O O R:

 16. Marende  BE. 100 : 1 …  “Bongoti Rohangku”      BL. 155

Mardongan olopolop, Manaek Tuhanta i, Jinangkon ni na torop Surusuruan i.

Antong, nang hita pe, Tapuji ma Tuhanta, Marende-ende hita, Marolopolop be.

 Na mulak do Tuhanta Tu habangsaNa i. Tu lambung ni AmaNa Di siamunNa i. Disomba sasude Na di banuaginjang Tuhanta i, na monang Ro sian tano i.

musik

Tatimbang ma lapangNa Umbaen na songon i, Ai naeng ma dohot hita Tumopot surgo i. Antong, taingot ma Ianggo Tuhan Jesus, Ibana do patulus Nidok ni Debata.

 Ditaon do hamatean Humophop hita on, Pature pardalanan, Na sian tano on,

Manogu hita be Tu lambung ni AmaNa i, Disi, di adopanNa, Naeng sahat sasude.

— musik —

I pe ringgas ma hita Mangalo dosa i Manggotap roha daging Nang hajahaon pe

Tahalungunhon be Tuhanta na  di ginjang Ibana do na monang I ma tatiru be.

O Jesus Tuhannami Asi ma rohaMi  Sai sesa dosanami Palua hami be.

Pamasuk hami on Tu hangoluan sogot Sai loas hami dohot Mamuji Ho tongtong.

 17.   J A M I T A :  JOHANES 12:32-25

 18. Marende  BE. 99 : 1 …  “O Tondi Parbadia i, Bongoti“    BL. 206

~~ Pelean – II  & Silua Amplop —

O Ulu balang na gogo, Songon sadari on do Ho Manaek tu hasangapon !

Naung sidung do ulaonmi ; Na ringkot patupaon mi, Hu mophop hajolmaon.

Sabam, tongam do Ho muli tu na uli Marhabangsa Di siamun ni Jahowa

Marloksaloksa Serapim, Marriburibu Kerubim Mamuji Ho na monang ;

Dibaen naung pinadomumi Saluhut manisia i Tu Debata di ginjang.

Puji, puji Jesus Kristus, naung patulus, saluhutna Tinonahon ni Amana

~~ O r g e n ~~

O Jesus, Ho do ulu ni Luhutna na porsea i , Ruasmu anggo hami.

Ho hangoluannami on, Ho hasonangannami on, Ho hagogoonnami !

Suru, togu Rohanami, asa hami mangalehon Tu Ho nasa hasangapon

 

Sai taiti rohanami on, Urupi hami on tongtong Mangalo dosanami.

Paias rohanami be, Parangenami baen ture, Nang pangkataionnami.

Tompa roha Na imbaru, asa haru monang hami, Maralohon dosanami  

 

19. PARSURUAN TU NGOLU SIGANUP ARI

Pdt :   Didok Tuhan Jesus Kristus,di na laho manaek tu banua ginjang :“Laho ma hamu tu liat portibion ;  jamitahon hamu ma  barita  na uli i tu nasa na tinompa. Na porsea jala tardidi dapotan haluaon ; alai na so porsea i, hona uhum do “

H     :   Martua ma na pinaburu-buru ni halak ala ni hatigoran, ai di nasida do harajaon banua ginjang i.

Pdt :   Ihut tusi, didok Tuhan i dope tu ganup hita na porsea :“Nasa na binahenmuna tu sada sian anggingku na metmet on, na tu ahu do i dibahen hamu “. Antong, ita surdukhon ma tanganta mangurupi angka donganta na hurangan so marnida bohi. Ai na tu Tuhan i do na tabahen disi. Tapungka ma i tu na jumonok tu hita.

H     :   (mangendehon)  BE. 518 : 1    “Marsinondang Dibaen”                      

            Marsinondang di baen Jesus asi ni rohana i, jala hita do di suru, asa ta paboa i. Tapagalak palintonta, tapatiur dalan i, ai torop do pe na lilu, sai hatop ma mulak i.

 Pdt    :   Mulak ma hamu tumopot bagas dohot ulaon muna be.  Pos ma rohamuna, donganan ni Tuhan Jesus do hamu mangulahon lomo ni roha ni Debata marhite-hite Tondi Parbadia. Mardame ma ho muli.

H   : (mangendehon)  BE. 518 : 4 “Marsinondang Dibaen”                       BL. 355

            Dongan sotung mintop lampu na ringkot tu dongan i,

            sotung mago angka jolma di baen halembaonmi. Tapagalak palintonta,

            tapatiur dalan i, ai torop do pe na lilu, sai hatop ma mulak i.

 

20. Tangiang Panutup: Pelean, Ari Hananaek, Ale Amanami,  Pasupasu.

 

Komentar dimatikan

BERDOA

MENGHIDUP DOA (ROGATE)

 

Ku dengar Yesus mengajar aku berdoa, dan Dia berkata: Apabila kamu berdoa, katakanlah:

Bapa, dikuduskanlah nama-Mu; datanglah Kerajaan-Mu.

Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya

dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami; dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.”

Kalau demikian, bagaimana saya menghidupi doa itu? Saya dengar Yesus berkata:

“Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya: Saudara, pinjamkanlah kepadaku tiga roti,

sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya;

masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab: Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur; aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.

Apakah baik bila saya berdoa dengan hati yang terpaksa? Suara Yesus kembali saya dengar, dan Dia berkata:

Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya.

Aku bersyukur… Yesus mengajar aku berdoa dan belajar menghidupi doa…

Berdoa memang sulit, kalau orang tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa….

Supaya dapat berdoa, kita harus belajar untuk diam…

Orang-orang pendoa ialah orang-orang yang mencintai kesunyian dan keheningan…

Kita tidak dapat langsung menghadap Allah,

Kalau kita secara lahiriah dan batiniah tidak tenang…

Artinya, kita harus berusaha menenangkan pikiran, mata dan lidah kita…

Kalau lidah tenang, kita akan belajar banyak…

Kita akan berbicara dengan Kristus, bersama denganNya

Kita akan mengalami suatu sukacita yang baru, dan kita sadar bahwa kita mempunyai kepentingan untuk berbicara denganNya…

Dalam komunitas dan dalam persekutuan,

Kristus berbicara kepada kita melalui orang lain…

Dalam meditasi atau permenungan Ia berbicara langsung kepada kita…

Kesunyian dan ketenangan menjadikan kita seperti Kristus

Ketenangan mata kita dapat menolong kita melihat Allah…

Mata kita ibarat jendela, dan melalui jendela ini, baik Kristus maupun dunia…

Dapat masuk menerobos ke dalam hati kita…

Sering dibutuhkan kekuatan tekad untuk tidak melihat segala sesuatu…

Kadang-kadang kita berpikir sesudahya… seandainya saya toh tidak melihat…

Dan kita toh tidak berusaha sungguh-sungguh untuk bermati raga…

Dalam menggunakan indera penglihatan…

Dalam ketenangan kita memandang semuanya dalam suatu terang baru…

Kalau kita belajar tenang dan berdiam diri…

Maka kita akan mempunyai kontak batin dengan orang lain…

Soalnya bukanlah apa yang ia katakan…

Melainkan apa yang dikatakan Allah kepada kita dan melalui kita…

Dalam ketenangan dan kesunyian…Yesus selalu menantikan kita…

Dalam kita dan kesunyian… Ia mendengar kita dan berbicara kepada kita…

Disanalah kita mendengar suaraNya…

Menciptakan batin yang tenang memang sangat sulit dan menuntut kesabaran…

Tetapi itulah prasyarat untuk dapat berdoa…

Dalam keheningan dan ketenangan, kita dapat menimba kekuatan baru…

Menemukan kesatuan dengan Allah…

Di dalam Allah kita menemukan tenaga, pikiran kita akan bersatu dengan pikiranNya…

Doa-doa kita bersatu dengan doa-doaNya… karya kita dengan karyaNya…

Dan hidup kita dengan hidupNya…

Berdoalah selalu… Salam Rogate….

Komentar dimatikan

SALAM JUBILEUM

SALAM JUBILEUM 150 TAHUN HKBP

DI HKBP RESSORT PERUMNAS II BEKASI

======================================

JUBILEUM    : PALUA NA TARHURUNG

JUBILEUM   : URUPI NA MARUTANG

JUBILEUM  : HAHOLONGI ANGKA DONGAN

Komentar dimatikan

ACARA PASKAH (BHS INDONESIA)

ACARA PASKAH (BHS INDONESIA)

TAHUN 2011

===============================================

01.  SALAM DAN AJAKAN BERIBADAH

L   : ”Saudara-saudara yang kekasih! Salam sejahtera bagi kita semua”  Hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang dianugerahkan Tuhan bagi kita umatNya. Kita merayakan Paskah mengingat kemenangan Yesus Kristus mengalahkan sengat maut. Dengan hati yang gembira dan tulus ikhlas sampaikanlah ”Salam Paskahmu” kepada yang duduk disekitarmu, ucapkanlah ”Selamat Paskah dan Salam Sejahtera bagimu!”

BERNYANYI NR. (2X) ”RAYAKANLAH”

Rayakan Yesus rayakan, Rayakan Yesus rayakan

Rayakan Yesus rayakan, Rayakan Yesus rayakan

Reff :      Dia bangkit 2 x Dia hidup selamanya

Dia bangkit 2 x Marilah rayakan! Kebangkitan Tuhan kita

L   : Kristus sudah menang mengalahkan kuasa maut. kemenanganNya adalah kemenangan seluruh umat percaya di bumi ini. Awal dari kehidupan yang baru sudah dinyatakan dalam kebangkitanNya dan kuasa kebangkitanNya membangkitkan seluruh orang percaya dari setiap belenggu yang mengikatnya. Oleh karena itu nyatakanlah syukurmu kepadaNya, marilah bernyanyi dengan sukacita sambil bertepuk tangan nyanyikan lagi pujian ”Nyanyia Glory”

BERNYANYI NR. (2X) ”nyanyi glory ”

Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.

Oh, nyanyi glory, glory bagi Sang Raja

Mari rayakan dan nyanyi

Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.

Oh, nyanyi glory, glory bagi Sang Raja

Mari rayakan dan nyanyi

Reff : Kita akan merasa sukacita, bila kita bersama. Dia

Kita kan merasa bahagia, Bila semua nyanyi glory . . .

Glory . . .  Glory bagi Sang Raja

            Oh nyanyi glory.. glory.. glory bagi Sang Raja. Mari nyanyi glory ..

L   : Saudara-saudara yang kekasih, kita patut berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, yang telah mati dan bangkit demi kita umat yang berdosa ini. Sungguh hari ini Tuhan adakan syukur bagi kita. Oleh kebangkitanNya kita beroleh suka cita. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadaNya.  Kita bernyanyi  ”Trima kasih Tuhan”     — Berdiri —

BERNYANYI NR. ”TRIMA KASIH TUHAN”  

Trima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, yang kualami dalam hidupku.

Trima kasih Yesus untuk kebakikan-Mu, sepanjang hidupku.

Reff : Trima kasih Yesus ku, buat anugerah yang Kau b’ri.

Sebab hari ini, Tuhan adakan Syukur bagiku.

       02.  VOTUM – INTORITUS – DOA

L   : Dengan mengandalkan nama Allah Bapa, dan nama anakNya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita buka ibadah ini. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenaNya.

J    :  Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak TUHAN, suatu perbuatan ajaib di mata kita.

L   : Bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan Kitab Suci. Maut telah ditelan dalam kemenangan.

J.   :  Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.

L   : Dan jika Roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari anatara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh RohNya, yang diam di dalam kamu. Haleluyah!

J.  : Menyanyikan 2 x Reff : KJ. 391  ”Puji Tuhan, Haleluya”

       Reff :      Puji Tuhan, Haleluya! Puji Tuhan, Haleluya

                           Kini dan selamanya ! Amin.

L   : Marilah kita berdoa! Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kami mengucapkan terima kasih kepadaMu, karena Engkau telah menakhlukkan dosa dan maut  oleh karena kebangkitanMu dari kematian. Kami tidak lagi takut akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umatMu. Ya Allah Bapa, curahkanlah Roh KudusMu ke dalam hati kami, supaya iman kami semakin kokoh, dan penuh dengan pengharapan yang teguh, sehingga dalam segala sesuatu kami berbuat menuruti kehendakMu saja, dan untuk kemuliaan Tuhan, yang kelak juga kami peroleh segabai orang percaya kepadaMu bersama-sama denganMu dalam KerajaanMu. Amin.                              — Duduk —

03. Bernyanyi KJ. 188 : 1 + 5 – 6  ” Kristus Bangkit Soraklah!”

        Kristus bangkit! Soraklah : Ha…leluya!

         Bumi, sorga bergema:Ha…leluya!

         Berbalasan bersyukur: Ha…leluya! Muliakan Tuhanmu ! Ha…leluya!

         Hai tinggalkan maut kelam: Ha…leluya!

         Ikut Dia yang menang!Ha…leluya!

         Bangkitlah, manusia, Ha…leluya! Dalam kebangkitanNya! Ha…leluya!

 

04.  MAKNA PASKAH DALAM KEHIDUPAN

L   : Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan . . .! Kristus sudah bangkit, kuasa maut sudah dikalahkan. Hari kemenangan dan keselamatan sudah tiba menguasai kehidupan. Di dalam kebangkitan Kristus, ketakutan berubah menjadi keberanian, keragu-raguan berubah menjadi kepastian dalam kehidupan.

J    :  Ya Tuhan Allah …! Kuatkanlah kami supaya kami semakin berani mengikuti Engkau, di tengah-tengah banyaknya tantangan hidup yang kami hadapi saat ini.

L   : Kristus sudah bangkit, kuasa maut sudah dikalahkan. Kebangkitan Kristus awal dari sesuatu yang baru dan akhir dari sesuatu yang lama. Hidup semakin bermakna karena kasih, pengampunan dan perdamaian mewarnai kehidupan.

J    :  Ya Tuhan Allah …! Kuatkanlah kami menjalani hidup ini dengan semangat menaburkan kasih di tengah-tengah kebencian, membawa perdamaian di tengah-tengah perselisihan dan membawa pengampunan di tengah-tengah permusuhan.

L   : Kristus sudah bangkit, kuasa maut sudah dikalahkan. Kebangkitan Kristus awal dari kuasa terang dan akhir dari kuasa kegelapan. Hidup semakin bersinar di dalam pancaran iman, pengharapan dan kasih.

J    :  Ya Tuhan Allah …! Kuatkanlah kami menjalani hidup ini dengan daya hikmat sorgawi, menghentikan segala jenis kekerasan, menciptakan kerukunan dan mewujudkan perjuangan keadailan.

L   : Kristus sudah bangkit, kuasa maut sudah dikalahkan. Kebangkitan Kristus awal dari kesetaraan dan akhir dari segala bentuk diskriminasi. Hidup semakin indah di dalam saling mendukung, saling menyemangati dan saling menopang.

J    :  Ya Tuhan Allah …! Kuatkanlah kami menjalani hidup ini dengan komitmen yang baru menciptakan kesatuan di tengah-tengah perbedaan dan menghargai perbedaan di tengah-tengah kesatuan.

         Kuatkan dan teguhkanlah kami dalam melakukan kehendakMu. Amin.

05. Marende Be. 93 : ”Pesta Paskah, Hatuaon”  

      Pesta Paskah, hatuaon! Pesta Paskah, haluaon

      Sian hamatean i Sian hamatean i!

      Tuhan Jesus do pasuang, hangoluan,

      Hasonangan tu saluhut jolma i.                 — jongjong —

Tuhan Jesus do na monang, Tuhan Jesus do pasuang.

      Las ni roha, dame pe, Las ni roha, dame pe

      Dongan golom ma hataNa, Na porsea di Ibana

      Ndang tarbahen mago be.

06.  DOA PENGAKUAN DAN JANJI ATAS PENGAMPUNAN

L   : Allah telah menyatakan kasih setiaNya dalam hidup umatNya. Kristus, AnakNya yang tunggal, telah diserahkanNya kepada kematian sebagai ganti dan penebusan atas dosa dan pelanggaran kita supaya kita kembali beroleh hidup, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi Kristus telah bangkit dan mengalahkan jerat kematian. Karena itu saudara yang terkasih, tunduklah dalam penyesalan kepada Tuhan, karena dosa dan pelanggaranmu terhadap firmanNya. Lihatlah dan renungkanlah bagaimana Kristus telah melewati kematian dan memenangkannya supaya siapa yang percaya kepadaNya tidak binasa.

J   : Ya, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kini kami umatMu yang berdosa ini datang ke hadapanMu untuk mengaku dosa-dosa kami. Sungguh kami menyadari betapa seringnya kami menyimpang dari jalanMu yang benar itu. Kami sering melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendakMu, baik melalui perkataan, tindakan dan cara-cara kami yang melukai sesama kami. Kami juga sering melupakan persekutuan kami dengan Tuhan karena terlena dalam hawa nafsu kedagingan kami. Lihatlah kami anak-anakMu ini, yang sering mendukakan hati sesama, orang tua dan para pemimpin kami, terutama mendukakan hati Tuhan. Ya, Tuhan, kasihanilah kami, dan ampunilah kesalahan kami.

       Mangendehon BE. 227 :”Jesus Ngolu ni Tondingku”   

Jesus ngolu ni tondingku, Ho do haporusanki

         Gok di Ho nama diringku ro di nasa langkangki

L   : Ya Tuhan kami, berikanlah Roh KudusMu tinggal di dalam hati kami, karena jalan kami sering tersesat dalam dunia yang penuh godaan dan tantangan ini. Kuatkanlah kami untuk melawan dosa kemudaan kami. Ampunilah kami dalam segala dosa dan pelanggaran kami.

J   : Mangendehon BE. 227 :”Jesus Ngolu ni Tondingku”   

Jesus ngolu ni tondingku, Ho do haporusanki

         Gok di Ho nama diringku ro di nasa langkangki

L   : Dengarkanlah Janji  Tuhan tentang pengampunan dosa: ”Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanKu. Sebab Akulah TUHAN, Allahmu, dan tidak ada Juruselamat selain daripadaKu”

L+J: Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha tinggi. Amin.

—Duduk —

07. Bernyanyi KJ No.212 : 1 – 3 ” Tuhanku bangkit, pusara Terbuka”

      Tuhanku bangkit, pusara terbuka, Ia menang atas maut dan duka.

         Goncangan benteng neraka gelap (Yesus Pahlawan yang hidup tetap) 2 x

        Sudah tersingkap rahasia kubur, dosa dan iblis tlah kalah tersungkur

        Goncangan benteng neraka gelap (Yesus Pahlawan yang hidup tetap) 2 x

08.   PEMBACAAN EPISTEL : 1SAMUEL 2:1-2,6-8

L   : Lalu berdoalah Hana, katanya: “Hatiku bersukaria karena TUHAN, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh TUHAN; mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu.

J   : Tidak ada yang kudus seperti TUHAN, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita.

L   : TUHAN mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana.

L   : TUHAN membuat miskin dan membuat kaya; Ia merendahkan, dan meninggikan juga.

J   : Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab TUHAN mempunyai alas bumi; dan di atasnya Ia menaruh daratan.

L   : Berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan.

J    :  Amin

 09. BERNYANYI : NR ”YESUSKU PENYELAMATKU”   —- Berdiri —

     Yesusku, peny’lamatku, tiada yang s’perti Engkau

      Setiap hari, kumemuji, keajaiban kasihMu

      Penghibur, Pelindung, menara kekuatan

      Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahMu …

      Ref :  Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi raja

            Gunung tunduk laut bergelora… mendengar namaMu

            Kubersuka atas perbuatanMu. S’lamanya kukasihi engkau Tuhan

            Tiada janji s’perti yang ada padaMu

 

.  PENGAKUAN IMAN RASULI

L   : Bersama seluruh orang percaya di dunia ini, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita..       — duduk —-

11.  WARTA JEMAAT/DOA SYAFAAT

12.  Bernyanyi KJ No.397:“ Terpuji Engkau, Allah Mahabesar  “

      Terpuji Engkau, Allah Maha besar,

      Karna Yesus tlah bangkit dan hidup kekal!

     Reff :   Haleluya, puji Tuhan! Haleluya Amin!

             Jiwa kami Kau jadikan segar abadi!.

      Terpuji Engkau yang telah memberi Jurus’lamat manusia, Terang Ilahi.

     Reff :   Haleluya, puji Tuhan! Haleluya Amin!

        Jiwa kami Kau jadikan segar abadi!.

      Berilah, Tuhan, kasih abadiMu; jiwa kami penuhi dengan apiMu.       

     Reff :   Haleluya, puji Tuhan! Haleluya Amin!

             Jiwa kami Kau jadikan segar abadi!.

     

 13. KHOTBAH : JOHANNES 20:1-10

14. BERNYANYI KJ.188 : 1… ”KRISTUS BANGKIT SORAKLAH”

      Kristus bangkit! Soraklah : Ha…leluya!

      Bumi, sorga bergema: Ha…leluya!

      Berbalasan bersyukur: Ha…leluya!

      Muliakan Tuhanmu ! Ha…leluya!

      Karya kasihNya : Ha…leluya!

      KemenanganNya tetap : Ha…leluya!

      Surya selamat jadi trang: Ha…leluya!

      Takkan lagi terbenam: Ha…leluya! 

…musik …

      Kuasa kubur menyerah : Ha…leluya!

      Dan neraka takluklah: Ha…leluya!

      Kristus jaya atas maut: Ha…leluya!

      Dan terbukalah Firdaus: Ha…leluya!

 15.  PENGUTUSAN UNTUK HIDUP DALAM FIRMAN TUHAN

Pdt: Pulanglah dengan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan telah bangkit mengalahkan kematian, dan dengan kebangkitanNYa, kita juga dimenangkanNya melawan kuasa iblis dan kegelapan. Karena itu, bangkitlah, mohonkan kuasaNya.

J   : Menyanyikan KJ.340:2  ”Hai Bangkit Bagi Yesus”

        Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilanNya!

         Hadapilah tantangan, hariNya inilah !

         Dan biar tak terbilang pasukan kuasa g’lap.

         Semakin berbahaya, semakin kau tegap.

Pdt.: Janganlah takut dan gentar, sebab kita mempunyai Roh Kudus yang memperlengkapi kita dengan kuasaNya. Persaksikanlah Injil kepada dunia, nyatakanlah melalui perkataan dan perbuatanmu, supaya damai sejahtera Allah berdiam di bumi ini.

16.    DOA – PERSEMBAHAN – BAPA KAMI – BERKAT

17.   SALAM SUKACITA

Pdt: Pulanglah dengan sejahtera, dan selamat melakukan aktifitas esok hari, kiranya kebangkitan Kristus membangkitkan semangat kita untuk bersaksi tentang iman kita dengan melakukan yang terbaik yang berkenan kepada Allah. Kita pulang dengan sukacita sambil bersalam-salaman, kita akhiri ibadah ini dengan bernyanyi : Nyanyian Rohani  Ku Menang Bersama Yesus Tuhan”

Menyanyikan Nr. ”Kumenang Bersama Yesus Tuhan”

Ku menang  ku menang bersama Yesus Tuhan

Ku menang ku menang di dalam peperangan

Ku menang, ku menang atas segala setan

Haleluya, haleluya ku menang

Haleluya Dia Bangkit, haleluya Dia hidup

Haleluya Dia naik,Rohul Kudus turun

Komentar dimatikan

SALAM PASKAH

SELAMAT MEMASUKI PEKAN SUCI!

 Tetapi andaikata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.

 Tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.

SALAM PASKAH


PDT. ADVEN LEONARD NABABAN

Komentar dimatikan

ACARA MINGGU PASKAH

ACARA MINGGU PASKAH

======================================================

1. PANGARADEON

U  : Hamu angka dongan sahaporseaon di bagasan Tuhan Jesus Kristus, sadarion marlas ni roha do hita ala nunga ditaluhon Jesus Kristus huaso ni hamatean i. Nunga hehe Kristus.

H   :  Tutu, nunga hehe Kristus

U  : Selamat Paskah ma di hamu

H   :  Selamat Paskah ma nang di hamu

U  : Di Pesta Paskah na gok las ni roha on, ditotophon HKBP do gabe Pesta Parheheon ni Kategorial Parompuan HKBP.

Ina :  Las ma rohanta, hita angka ina ni HKBP ala dipapatar Jesus tu hita haheonNa i. 

U  : Di bagasan las ni roha, tapangiar ma soaranta mangendehon naung hehe Jesus sian hamatean mangungkap dalan di angka na porsea tu hangoluan salelenglelengna, marende ma hita sian BE. 91:1-3 ”Hatuaon do”  BL. 55

2.  MARENDE BE. 91 : 1 – 3  ”HATUAON DO”  BL.55

      Hatuaon do, las ni roha do, hangongot ni Tuhanta i.

      Mago do hita, ngot ma Tuhanta. Las be, las be ma rohanta i!

      Mago do hita, ngot ma Tuhanta. Las be, las be ma rohanta i!

      Hatuaon do, las ni roha do, hangongot ni Tuhanta i.

      Monang do Jesus, talu sibolis, las be, las be ma rohanta i.

      Monang do Jesus, talu sibolis, las be, las be ma rohanta i.

                                                ( Jongjong)

      Hatuaon do, las ni roha do, hangongot ni Tuhanta i.

      Mungkap do dalan tu hangoluan. Las be, las be ma rohanta i!

      Mungkap do dalan tu hangoluan. Las be, las be ma rohanta i!

3.  VOTUM – INTORITUS – TANGIANG

U  : Marhitehite Goar ni Debata Ama dohot Goar ni AnakNa Tuhan Jesus Kristus dohot Goar ni Tondi Parbadia, na tumompa langit dohot tano on.

U+H:   Amen

U  : Nunga hehe Tuhan i, nunga tutu hehe Ibana. Ari on do na jinadihon ni Jahowa, marolopolop jala marlas ni roha ma hita disi.

H   :  Batu naung binolongkon ni angka pande bagas, i ma jadi batu parsuhi

U  : Sian Jahowa do i masa, halongangan do i anggo di matanta. Haleluya

U+H:   (Mangendehon) Haleluya . . .  Haleluya . . . Haleluya . .

U  : Martangiang ma hita : Ale Tuhan Jesus, Tuhannami! Na mandok mauliate do hami tu Ho, ala ditaluhon Ho do dosa dohot hamatean marhitehite hamamateMi, ala disondangi Ho tanomannami, asa marpangkirimon na mangolu hami ala ni haheheonMi.

H   :  Ndang pola be mabiar hami mida hamatean, ai Ho do Ulunami, ruasMu do hami.

U  : Dipaunsat Ho do hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan.

H   :  Antong pargogoi ma hami mamuji dohot mangoloi Ho ariari,

U  : Pasangaphon Ho di bagasan haporseaon na mangolu, paima sahat hami tu lambungMu.

U+H:   AMEN                                        (Hundul)

4. MARENDE BE. 93 : 1 + 3    ”PESTA PASKAH, HATUAON”   BL. 94

      Pesta Paskah, hatuaon! Pesta Paskah, haluaon

      Sian hamatean i, Sian hamatean i!

      Tuhan Jesus do pasuang, hangoluan, hasonangan tu saluhut jolma i.

 

      Tuhan Jesus do na monang, Tuhan Jesus do pasuang.

      Las ni roha dame pe, Las ni roha dame pe

      Dongan golom ma hataNa,

      Na porsea di Ibana ndang tarbahen mago be.

5.  PATIK NI DEBATA

U  : Patik ni Debata di Pesta parningotan ari haheheon ni Jesus Kristus, Paskah I sadarion tarsurat di Kolosse 3 ; 12 – 14, tajaha ma marsorinsorin:

         Onpe, hamu angka naung pinillit ni Debata, angka na badia jala hinaholongan, solukkon hamu ma parasirohaon situtu, habasaron, haserepon, lambok dohot lambas ni roha!

H   :  Masipauneunean jala masisesaan dosa ma hamu, jumpa marpangkurangi na sada dompak donganna; songon panesa ni Kristus di hamu, songon i ma nang hamu!

Ina :  Alai diginjang ni saluhutna i: I ma haholongon ni roha i; ai i do rahutrahut ni nasa harimpason.

U  : Antong rap mangido gogo ma hita sian Tuhan Debata laho mangulahon na hombar tu patikNa i.

U+H:   ALE TUHAN DEBATA SAI PARGOGOI MA HAMI MANGULAHON NA HOMBAR TU PATIKMI. AMEN.

6. MARENDE BE.89 : 3 + 5      ”ATE DI DIA SOROPMI”    BL. 130

      Mangolu do naung mate i, hurungan dilohahon

      Dirante do musuNa i tabanNa diarahon

      Tung ise na mangate be mangalo Ulubalang i

      Na so tarbaen so monang

(Jongjong)

      Ai manang ise na burju paubahon rohana

      Na mangalehon situtu di Jesus i rohana

      I do dongan ni Jesus i tumean hangoluan i

      Saleleng ni lelengna.

7.  MANOPOTI DOSA DOHOT BAGABAGA HALUAON

U  : Hamu angka dongan na hinaholongan ni Tuhan Jesus Kristus. Sian bortian ni dainang nunga mardosa hita jala sahat tu nuaeng pe jotjot do taarsahi Debata marhite hata, pambahenan dohot pingkiranta na maralo tu lomo ni roha ni Debata. Alanii, tapaunduk ma rohanta marsinggang tu adopan ni Debata laho manopoti dosanta na godang i.

(Martangiang na hohom diiringi musik BE.683 sa-ayat)

U  : Ale Tuhan Debata, Amanami Parasiroha na sumurung jala pardengganbasa. Na ro do hami nuaeng tu joloM mangarsakhon dosa dohot pangalaosionnami. Jotjot do hulaosi hami patikMu na mambahen jut rohaM marnida hami jala ndang huhaholongi hami Ho sian nasa rohanami dohot sian nasa gogonami dohot sian nasa ateatenami dohot sian nasa pingkirannami.

H   : Ale Tuhan. DihiriM Ho do sian hami asa manghaholongi dongannami doshon dirinami. Hape, ndang huhaholongi hami dongannami doshon dirinami, baliksa tahe jotjot do hubahen hami sogo ni roha ni dongannami marhite hata dohot pambahenannami.

U+H:   ALE  JAHOWA, UNANG AHU PINSANG DI BAGASAN RIMASMU, JALA UNANG AJARI AHU DIPARPIARPIAR NI MURUK-MU.

U  : Ale Tuhan Jahowa, di na hubolus hami ariari ni ngolunami di portibion, huadopi hami angka hamaolon dohot parungkilon. Jotjot do hami ndang marhaposan tu Ho, holan gogo dohot pingkirannami do na hupangasahon hami. Gabe jotjot ma hami madabu tu pandelean, ngolu na bobonosan, ngolu na tahutan ala so Ho hubahen hami haporusan dohot partanobatoan ni ngolunami.

Ina :  Ale Tuhan Jahowa, diigil Ho do sian hami asa gabe ina na pantas marroha. Hape di parngoluonnami siganup ari ndang marsitutu hami manghangoluhon i. Jotjot do hami lemba mangajarhon hataM di tongatonga ni keluarganami.

U+H:   ALE  JAHOWA, UNANG AHU PINSANG DI BAGASAN RIMASMU, JALA UNANG AJARI AHU DIPARPIARPIAR NI MURUK-MU.

U  : Ale Tuhan. Disuru Ho do hami patundukhon dohot mangajari angka na tinompaMi. Hape ndang huulahon hami parsuruonMi hombar tu lomo ni rohaM alai hombar tu lomo ni rohanami do laho pasombuhon hagiot ni dagingnami. Ndang hujaga jala huramoti hami angka na tinompaMi baliksa tahe husegai hami do hinauli ni natinompMi.

U+H:   ALE  JAHOWA, UNANG AHU PINSANG DI BAGASAN RIMASMU, JALA UNANG AJARI AHU DIPARPIARPIAR NI MURUK-MU.

U  : Ale Tuhan,  lehon ma tu hami tondiM na badia i, asa unang ganggu rohanami di asi ni rohaM, alai asa hot rohanami marhaporseaon laho manggotaphon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahat hami dirinami tu Ho, gabe pelean na mangolu jala na badia marhitehite Tuhan Jesus Kristus Tuhannami. Amen.

H   :  (Mangendehon) BE.683:2+3  ”Di adopanMu Jesus”

       Di adopanMu Jesus, marsomba au huhut tungki

         Lao manopoti dosangki, di adopanMu Jesus.

U  : Tabege ma hata bagabaga ni Debata taringot tu hasesaan ni angka dosanta: Parasi roha jala pardengganbasa do Jahowa, lambat tarrimas jala parasi roha godang. Ndang dibahen tu hita hombar tu angka dosanta, jala ndang dibaloshon tu hita hombar tu angka hajahatonta. Ai songon dao ni langit sian tano on do gogo ni asi ni rohana di angka na mangkabiari Ibana. Songon dao ni habinsaran sian hasundutan dipadao Ibana sian hita angka pangalaosiontai. Songon asi ni amaama tu angka anakna asi ni roha ni Jahowa di angka na manghabiari Ibana.

H   :  (Mangendehon) BE.683:4  ”Di adopanMu Jesus”

         Di adopanMu Jesus, taruli au di asiMi.

         Tu Ho ma sahat diringki, di adopanMu Jesus.

U  : Hasangapon ma di Debata na di ginjang.

U+R :  Amen                                                                 H  u  n  d  u  l

8.  MARENDE BE. 94 : 1 + 3    ”ALE TONDINGKU, NAUNG HEHE”

      Ale tondingku, naung hehe Tuhanmu, Nunga ditaban do banua toru,

      Las ma roham, ai martua ma ho: (Rap dohot Jesus mangolu ma ho) 2 x

      Tahaburjuhon mangalo dosanta. Jala tabaen Tuhan Jesus donganta

      Pos ma rohanta di Tuhanta i. (PamonangonNa do hita sude) 2 x

9.  MANJAHA EPISTEL : 1 SAMUEL 2:1-2, 6-8

U  : Dung i martangiang ma si Hanna, ninna ma: Marolopolop ma rohangku mida Jahowa, timbul do tandukku di bagasan Jahowa, na hirtap situtu do pamanganku dompak angka musungku, umbahen na las rohangku di pangurupionmi.

H   :  Ndang adong na badia, tudoshon Jahowa, ai ndang adong dungkon ni Ho, jala ndang adong partanobatoan, dungkon ni Debatangku.

U : Jahowa do na mambunu dohot na pangoluhon; Ibana patuathon tu banua toru dohot panangkokkon muse.

H   :  Jahowa do na mambahen pogos dohot mambahen mamora; Ibana do paijurhon, laos Ibana patimbulhon muse.

U  : Ibana pahehehon sian orbuk halak na tarjepol hian, jala dipatimbul na pogos i sian gambo laho pahundulhon tu lambung ni angka na sangap, jala diturpukkon habangsa hamuliaon tu nasida, ai Jahowa do nampuna angka ojahan ni tano on, jala dipaojak di atasna hasiangan on.

       Ima sahatna : Martua ma na tumangihon hata ni Debata jala na umpeopsa.

U+H AMEN

10. MARENDE BE.633 : 1 + 3   ” NUNGA HEHE KRISTUS I”

      Nunga hehe Kristus i, haleluya. Sian hamatean i, haleluya.

      Parlangitan jouhon ma, haleluya. Tano on alusi ma, haleluya.

     Tartaban naroko i, haleluya. Dibaen Tuhan Jesus i.

      Nunga mungkap surgo i, haleluya. Di na tinobusNa i, haleluya

11. MANGHATINDANGKON  HAPORSEAON

12.  TINGTING DOHOT TANGIANG PANGONDIANON

13. MARENDE BE. 627”JESUS NAUNG HEHE”  (Pelean)                                                                                         

     Jesus naung hehe, Haleluya. Puji endehon Haleluya

      Hamonangan ni Tuhan i, na manaluhon sibolis i.

      Reff : Las ma roham puji ma Tuhan i, ala naung talu hamatean i.

             Sesa dosanta, haleluya; mangolu Jesus, haleluya.

      Di ari na patoluhon i, maloha do tanomanNa i.

      Jesus Raja hangoluan i, na patundukhon sibolis i.

      Reff : Las ma roham …du.

– – – musik – – –

      Bege nidok ni suruan i, ida hamu ma ulosNa on.

      Ndang di tanoman be Tuhan i, unang mabiar be hita on.

       Reff : Las ma roham …du.

      Tabaritahon Tuhanta i na hehe jala mangolu i.

      Singkop do panghophoponNa i di hita jolma pardos i.

      Reff : Las ma roham …du.

 

14.  JAMITA  : JOHANNES 20 : 1 – 10

15. MARENDE BE. 96 : 1. . . ”NUNGA TALU HAMATEAN ”   BL. 101

      Nunga talu hamatean Dibaen Tuhan Jesus i;

      Ai na hehe do Ibana, Songon na nidokNa i,

     Reff : Haleluya, haleluya, nunga hehe Jesus i

                 Haleluya, haleluya, nunga hehe Jesus i

      Ia angka boruboru lao do tu tanoman i.

      Ndang disi be Tuhan Jesus nunga hehe sian i.

     Reff : Haleluya ………………….

                        – – – musik – – –

      Marlasroha be ma hita, Ala hehe Jesus i;

      Ai malua sude hita sian hamagoan i. 

     Reff : Haleluya ………………….

     Sai tapuji ma Tuhanta na marholong roha i.

      Tapasangap ma Ibana na marasiroha i.

     Reff : Haleluya ………………….

16.  RESPONSORIUM     (Jongjong)

U  : Hamu angka dongan sahaporseaon. Hata ni Debata di 1 Korintus 15 : 55 mandok :”Jo hamatean, didia hamonanganmi? Jo hamatean, didia soropmi?” Haheheon ni Jesus patuduhon na Debata situtu do Ibana jala na ditoru ni huasoNa do hamatean i. Ndang tartiopan ni hamatean i Jesus, dipatunduk Ibana do hamatean i marhitehite na hehe Ibana sian na mate.

H   :  Tadok ma mauliate tu Debata, na mangalehon di hita hamonangan maralohon dosa dohot hamatean marhitehite haheheon ni Jesus Kristus sian na mate.

U : Haheheon ni Jesus patuduhon tu hita na tutu situtu do na hinatahonNa. Ai nunga di hatahon Ibana hian taringot tu haheheonNa i andorang so tarsilang jala mate di hau pinarsilang Ibana. Haheheon ni Jesus pasingkophon tu hita bagabaga ni Debata taringot tu hangoluan sisaleleng ni lelengna.

Ina:  Tadok ma mauliate tu Debata, naung mangungkap di hita dalan tu hangoluan salelenglelengna marhitehite haheheon ni Jesus Kristus sian na mate.

 17. PARSURUAN TU NGOLU SIGANUP ARI            

U  : Huria na hinaholongan ni Tuhan Jesus Kristus. Di taon 2011 on marjubelium 150 taon ma hurianta HKBP. Alanii tanda ni las roha dohot olopolopta di Jubelium 150 taon HKBP naeng ma tapatuduhon parsitutuonta mamaritahon barita naung hehe Tuhan Jesus sian na mate jala Ibana do dalan tu haluaon dohot hangoluan salelenglelengna.

H   :  Sai di pargogoi Tuhan i ma hita mamaritahon barita haheheonNa i di tongatonga ni portibion.

U : Jubelium 150 taon HKBP naeng ma patubuhon di hita girgir ni roha patubegehon taon parasi ni roha on ni Debata tu na humaliang hita ala nunga dipapatar Debata tu hita asi ni rohaNa na balga i na paluahon hita sian huaso ni dosa dohot hamatean marhitehite haheheon ni Tuhan Jesus Kristus. Antong, borhat ma hamu tu tongatonga ni portibion, tongtong ma galak palitomuna, patuduhon hamu ma habasaon dohot habasaronmuna tu saluhut halak. Urupi hamu ma angka na gale, na pogos, na sopot so marama so marina, dohot angka na mabalu di haporsuhon nasida.

H   :  (Mangendehon) BE. 669:1  ”Ringgas au paboahon”  

         Ringgas au paboahon, barita na uli.

         Barita haholongon ni Jesus Tuhanki

         Ringgas au paboahon ai na sintong do i.

         Mambuat nasa holso soada tudos ni i.

         Reff:  Ringgas au paboahon, barita na ummuli

         Barita haholongon ni Jesus Tuhanki

 

18.    TANGIANG PANIMPULI

Komentar dimatikan